โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่10 พฤศจิกายน 2560
หมวดหมู่

ชาวสพป.อย.2 เยี่ยมอาการป่วยคุณพ่อทวน บุญประกอบ

นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดเยี่ยมอาการป่วยคุณพ่อทวน  บุญประกอบ  บิดานายสมาน  บุญประกอบ บุคลากรของสพป.อย.2  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2560  ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

                                                                ดารณี  แซ่จึง  ภาพ/วลี  ชุมพร  ข่าว