โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่30 พฤศจิกายน 2560
หมวดหมู่

บรรยากาศในโอกาส นายบูรพา พรหมสิงห์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายบูรพา พรหมสิงห์ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยนายปรีชา กิจวาสน์ อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ. ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย ทั้งในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒  ร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ข่าว