โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่1 ธันวาคม 2560
หมวดหมู่

ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการบริหารการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา 9.30 น. – 12.00 น.  นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการบริหารการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

/ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว