โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่10 พฤศจิกายน 2560
หมวดหมู่

ผอ.สพป.อย.2 คารวะอำลาอดีตประธานอนุกรรมการ (อ.ก.ค.ศ.)

นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าคารวะอำลา นายปรีชา  กิจวาสน์  อดีตประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สพป.อย.2  นายสุธน  จุลโมกข์  อดีตประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และนายวีระยุทธ์  ฤกษ์เกษม  อดีตอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สพป.อย.2 เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม   2560

                                                                          วลี  ชุมพร   ภาพ/ข่าว