โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่10 พฤศจิกายน 2560
หมวดหมู่

ผอ.สพป.อย.2 พบปะพูดคุยเพื่ออำลาบุคลากรไปรับตำแหน่งใหม่

นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัดเพื่ออำลาไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และร่วมถ่ายภาพกับบุคลากร หลังจากเสร็จกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

วลี  ชุมพร    ภาพ/ข่าว