โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่7 ธันวาคม 2560
หมวดหมู่

ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา    เขต ๒ และคณะบุคลากร ครู ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว   เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เบตง-แม่สาย ๒,๑๙๑ กิโลเมตร ณ จุด Checkpoint อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ชาวบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าว รวม ๑๐,๗๐๐ บาท และยอดบริจาคของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๒๙๙,๕๖๐ บาท โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเงินบริจาคดังกล่าว

/ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ฐาปนา มกรนันทน์ /ข่าว