โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่10 พฤศจิกายน 2560
หมวดหมู่

สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อย.2 ที่ประสบอุทกภัย

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อ.เสนา ที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2560 โดยนายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ

วลี  ชุมพร   ภาพ/ข่าว