โดยกลุ่มอำนวยการ
วันที่10 พฤศจิกายน 2560
หมวดหมู่

สพป.อย.2 ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2560 ณ วัดสามกอ อำเภอเสนา โดยนายอนุกูล  เรือนแก้ว  นายอำเภอเสนาเป็นประธานในพิธี  ในการนี้ บุคลากร สพป.อย.2  ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญพานดอกไม้จันทน์  สับเปลี่ยนพานดอกไม้จันทน์ และนำดอกไม้จันทน์ไปเผา

วลี  ชุมพร  ดารณี  แซ่จึง  ภาพ/วลี  ชุมพร  ข่าว