โดยwp
วันที่14 กันยายน 2560
หมวดหมู่

นักเรียนซับใหญ่วิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ(เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย)

นายปริญญา ยอดกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพลายเส้น ในโครงการแข่งขันประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 5 (เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย) จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ทักษะในด้านศิลปะ และสนองนโยบาย ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม 10 ประการ ของรัฐบาลและสร้างสายสัมพันธ์ บ้าน วัด บวร ให้มั่นคงต่อไป ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จาก นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันจัดขึ้น ณ วัดป่าบ้านพลัง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ครูผู้ฝึกสอน นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้